Yên Bái điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch

Yên Bái nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Lên top