Ngành y tế Yên Bái gửi những người "tốt nhất có thể" tới giúp Bắc Giang

Đoàn y, bác sĩ của Yên Bái thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trước khi lên đường đến Bắc Giang. Ảnh: Văn Đức.
Đoàn y, bác sĩ của Yên Bái thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trước khi lên đường đến Bắc Giang. Ảnh: Văn Đức.
Đoàn y, bác sĩ của Yên Bái thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trước khi lên đường đến Bắc Giang. Ảnh: Văn Đức.
Lên top