Yên Bái: Lên phương án phòng chống COVID-19 trong bầu cử

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái  kiểm tra các điểm bỏ phiếu tại huyện Văn Chấn. Ảnh: Minh Chiến.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra các điểm bỏ phiếu tại huyện Văn Chấn. Ảnh: Minh Chiến.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra các điểm bỏ phiếu tại huyện Văn Chấn. Ảnh: Minh Chiến.
Lên top