Yên Bái hỏa tốc phong tỏa thêm 1 cụm dân cư để phòng COVID-19

Huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) phong tỏa cụm dân cư để phòng chống dịch COVID-19
Huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) phong tỏa cụm dân cư để phòng chống dịch COVID-19
Huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) phong tỏa cụm dân cư để phòng chống dịch COVID-19
Lên top