"So tài" vaccine COVID-19 AstraZeneca và Pfizer-BioNTech

Hai loại vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer đều đã có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP
Hai loại vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer đều đã có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP
Hai loại vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer đều đã có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP
Lên top