UBND TPHCM ra văn bản khẩn chấn chỉnh công tác xét nghiệm COVID-19

Người dân quận Bình Tân (TPHCM) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tú Phúc
Người dân quận Bình Tân (TPHCM) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tú Phúc
Người dân quận Bình Tân (TPHCM) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tú Phúc
Lên top