Những nơi đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 cho người dân ra khỏi TPHCM

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lên top