Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (Hải Dương) dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top