LĐLĐ tỉnh Hải Dương hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh Diệu Thuý
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh Diệu Thuý
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh Diệu Thuý
Lên top