Từ 1.8, Hải Dương dừng tiếp nhận lao động nước ngoài, người Việt hồi hương

Hải Dương tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top