Phương tiện nào không phải kiểm tra khi lưu thông qua tỉnh Hải Dương?

Tỉnh Hải Dương không kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh Mai Dung
Tỉnh Hải Dương không kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh Mai Dung
Tỉnh Hải Dương không kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh Mai Dung
Lên top