Thêm 21 ca mắc COVID-19 mới

Bác sĩ điều trị bên những tấm phim chụp Xquang phổi của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ điều trị bên những tấm phim chụp Xquang phổi của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ điều trị bên những tấm phim chụp Xquang phổi của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top