Bộ Y tế rút nhóm chuyên gia xét nghiệm từ Đà Nẵng về trợ giúp Hà Nội

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc sáng 8.8. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc sáng 8.8. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc sáng 8.8. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top