Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top