Bệnh nhân COVID-19 thứ 8 tử vong

Cán bộ y tế tham gia phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế tham gia phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế tham gia phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top