Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, Quảng Trị phong tỏa thêm 3 khu vực

Khu vực phong tỏa ở đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu vực phong tỏa ở đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu vực phong tỏa ở đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top