Không đưa toàn bộ người Quảng Trị có nhu cầu từ vùng dịch về quê

Sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Quảng Trị, địa phương này hiện có nhiều F1, F2 và phải phong tỏa tạm thời 2 khu dân cư. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Quảng Trị, địa phương này hiện có nhiều F1, F2 và phải phong tỏa tạm thời 2 khu dân cư. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Quảng Trị, địa phương này hiện có nhiều F1, F2 và phải phong tỏa tạm thời 2 khu dân cư. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top