Hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Quảng Trị từng đi nhiều nơi

2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khu cách ly điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khu cách ly điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khu cách ly điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top