Những đối tượng nào về từ vùng dịch COVID-19 không cần phải cách ly?

Khu vực cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải nguyễn
Khu vực cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải nguyễn
Khu vực cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải nguyễn
Lên top