Tiếp nhận 415 nghìn liều vaccine COVID-19 vào kho vaccine quốc gia

Việt Nam tiếp nhận vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Việt Nam tiếp nhận vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Việt Nam tiếp nhận vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top