Mũi vaccine COVID-19 Nano Covax liều cao nhất đã được tiêm thử nghiệm

Các bác sĩ tiêm mũi vaccine COVID-19 có tên Nano Covax liều cao nhất cho nữ tình nguyện viên. Ảnh: PV
Các bác sĩ tiêm mũi vaccine COVID-19 có tên Nano Covax liều cao nhất cho nữ tình nguyện viên. Ảnh: PV
Các bác sĩ tiêm mũi vaccine COVID-19 có tên Nano Covax liều cao nhất cho nữ tình nguyện viên. Ảnh: PV
Lên top