Có khả năng dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19?

Mỹ: Có khả năng dương tính với COVID-19 sau khi tiêm vaccine phòng ngừa? Đồ họa: Bảo Trân
Mỹ: Có khả năng dương tính với COVID-19 sau khi tiêm vaccine phòng ngừa? Đồ họa: Bảo Trân
Mỹ: Có khả năng dương tính với COVID-19 sau khi tiêm vaccine phòng ngừa? Đồ họa: Bảo Trân
Lên top