Biến chủng SARS-CoV-2 không làm ảnh hưởng đến thử nghiệm vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Ảnh: ĐVCC
Lên top