Hà Nội lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người dân

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19.
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19.
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19.
Lên top