Trường học ở Hà Nội chủ động phương án kiểm tra giữa học kỳ 1 online

Các trường học ở Hà Nội chủ động phương án kiểm tra giữa học kỳ 1 online. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Các trường học ở Hà Nội chủ động phương án kiểm tra giữa học kỳ 1 online. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Các trường học ở Hà Nội chủ động phương án kiểm tra giữa học kỳ 1 online. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top