Hà Nội lý giải việc thận trọng mở cửa trường, đón học sinh đi học

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà trao đổi bên lề về vấn đề cho học sinh thủ đô trở lại trường.
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà trao đổi bên lề về vấn đề cho học sinh thủ đô trở lại trường.
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà trao đổi bên lề về vấn đề cho học sinh thủ đô trở lại trường.
Lên top