Dạy môn tích hợp lớp 6: Quy trình đánh giá, kiểm tra học sinh như thế nào?

Năm học 2021-2022, lần đầu tiên trong chương trình lớp 6 xuất hiện môn học tích hợp của 3 phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Năm học 2021-2022, lần đầu tiên trong chương trình lớp 6 xuất hiện môn học tích hợp của 3 phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Năm học 2021-2022, lần đầu tiên trong chương trình lớp 6 xuất hiện môn học tích hợp của 3 phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Lên top