Dịch tả lợn Châu Phi lây lan toàn tỉnh Ninh Bình

Người dân đưa lợn chết đi tiêu hủy. Ảnh: NT
Người dân đưa lợn chết đi tiêu hủy. Ảnh: NT
Người dân đưa lợn chết đi tiêu hủy. Ảnh: NT
Lên top