Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3 tại Đà Nẵng

Sau Quảng Nam, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Vạn
Sau Quảng Nam, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Vạn
Sau Quảng Nam, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Vạn
Lên top