Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: CDC
Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: CDC
Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: CDC
Lên top