Đà Nẵng cách ly một F1 là nhân viên giám sát sân đỗ hàng hoá ở TP.HCM

Đà Nẵng cách ly một F1 là nhân viên giám sát sân đỗ hàng hoá ở TP.HCM. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng cách ly một F1 là nhân viên giám sát sân đỗ hàng hoá ở TP.HCM. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng cách ly một F1 là nhân viên giám sát sân đỗ hàng hoá ở TP.HCM. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top