Đà Nẵng điều chỉnh, cách ly tập trung người về từ vùng dịch xuống 14 ngày

Đà Nẵng điều chỉnh, cách ly tập trung người về từ vùng dịch xuống 14 ngày. Ảnh: TT
Đà Nẵng điều chỉnh, cách ly tập trung người về từ vùng dịch xuống 14 ngày. Ảnh: TT
Đà Nẵng điều chỉnh, cách ly tập trung người về từ vùng dịch xuống 14 ngày. Ảnh: TT
Lên top