Thêm 1 ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 6.2. Ảnh: Anh Tú
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 6.2. Ảnh: Anh Tú
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 6.2. Ảnh: Anh Tú
Lên top