Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện

Gia đình cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi sắp được đón Trung thu tại nhà. Ảnh: Chí Hùng.
Gia đình cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi sắp được đón Trung thu tại nhà. Ảnh: Chí Hùng.
Gia đình cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi sắp được đón Trung thu tại nhà. Ảnh: Chí Hùng.
Lên top