Bộ Y tế giải thích giá xét nghiệm nhanh COVID-19 có sự chênh lệch

Một mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Một mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Một mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top