TPHCM đề nghị cấp mã số cho 150.000 người có kết quả test nhanh dương tính

TPHCM đề nghị cấp mã số cho người có kết quả test nhanh dương tính. Ảnh: Thanh Vũ.
TPHCM đề nghị cấp mã số cho người có kết quả test nhanh dương tính. Ảnh: Thanh Vũ.
TPHCM đề nghị cấp mã số cho người có kết quả test nhanh dương tính. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top