Bộ Y tế trả lời về việc xác định 150.000 F0 qua test nhanh ở TP Hồ Chí Minh

Một bộ kit test nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Một bộ kit test nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Một bộ kit test nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top