TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

TPHCM đang xem xét cho các tiệm cắt tóc được mở cửa trở lại từ ngày 1.10.  Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang xem xét cho các tiệm cắt tóc được mở cửa trở lại từ ngày 1.10. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang xem xét cho các tiệm cắt tóc được mở cửa trở lại từ ngày 1.10. Ảnh: Chân Phúc
Lên top