Bệnh viện Quân đoàn 4 tạm dừng cấp cứu và khám bệnh do ca nghi mắc COVID-19

Bệnh viên Quân đoàn 4 tại Bình Dương tạm dùng cấp cứu và khám bệnh. Ảnh lực lượng chức năng cung cấp
Bệnh viên Quân đoàn 4 tại Bình Dương tạm dùng cấp cứu và khám bệnh. Ảnh lực lượng chức năng cung cấp
Bệnh viên Quân đoàn 4 tại Bình Dương tạm dùng cấp cứu và khám bệnh. Ảnh lực lượng chức năng cung cấp
Lên top