Bình Dương: Phạt công ty xây dựng hạ tầng khu dân cư không giấy phép

Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Bình Dương quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án nhà ở xây dựng hạ tầng dự án mà chưa có giấy phép. Ảnh: Dương Bình
Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Bình Dương quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án nhà ở xây dựng hạ tầng dự án mà chưa có giấy phép. Ảnh: Dương Bình
Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Bình Dương quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án nhà ở xây dựng hạ tầng dự án mà chưa có giấy phép. Ảnh: Dương Bình
Lên top