Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm 20 lao động đi xe khách từ Hà Nội vào

Xét nghiệm 20 lao động đi xe khách từ Hà Nội vào Bình Dương làm việc. Ảnh: Công an thị xã Tân Uyên cung cấp
Xét nghiệm 20 lao động đi xe khách từ Hà Nội vào Bình Dương làm việc. Ảnh: Công an thị xã Tân Uyên cung cấp
Xét nghiệm 20 lao động đi xe khách từ Hà Nội vào Bình Dương làm việc. Ảnh: Công an thị xã Tân Uyên cung cấp
Lên top