Bình Dương: Truy tìm người đến 20 điểm liên quan 4 ca bệnh tại TPHCM

Bình Dương đang tìm người liên quan đến 20 điểm có liên quan đến 4 ca bệnh tại TPHCM. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đang tìm người liên quan đến 20 điểm có liên quan đến 4 ca bệnh tại TPHCM. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đang tìm người liên quan đến 20 điểm có liên quan đến 4 ca bệnh tại TPHCM. Ảnh: Đình Trọng
Lên top