Ấm lòng bữa cơm bệnh viện

Người bệnh nghèo nhận cơm miễn phí tại căng tin Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Người bệnh nghèo nhận cơm miễn phí tại căng tin Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Người bệnh nghèo nhận cơm miễn phí tại căng tin Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Lên top