80% nhà thuốc toàn quốc đã kết nối với cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

Nhân viên nhà thuốc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý. Ảnh: T.L
Nhân viên nhà thuốc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý. Ảnh: T.L
Nhân viên nhà thuốc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý. Ảnh: T.L
Lên top