Báo động kháng kháng sinh: Khi nhà thuốc thay bác sĩ bốc thuốc kê đơn

Người bán thuốc đang bán kháng sinh cho một khách hàng. Kháng sinh mà PV mua được sau khi nói vài triệu chứng mắc phải (ảnh nhỏ). Ảnh: PV
Người bán thuốc đang bán kháng sinh cho một khách hàng. Kháng sinh mà PV mua được sau khi nói vài triệu chứng mắc phải (ảnh nhỏ). Ảnh: PV
Người bán thuốc đang bán kháng sinh cho một khách hàng. Kháng sinh mà PV mua được sau khi nói vài triệu chứng mắc phải (ảnh nhỏ). Ảnh: PV
Lên top