Thu hồi giấy phép của nhà thuốc không kết nối liên thông dữ liệu

Ứng dụng CNTT vào quản lý thuốc sẽ tăng cường đảm bảo sự minh bạch từ 14.2019. Ảnh: PV
Ứng dụng CNTT vào quản lý thuốc sẽ tăng cường đảm bảo sự minh bạch từ 14.2019. Ảnh: PV
Ứng dụng CNTT vào quản lý thuốc sẽ tăng cường đảm bảo sự minh bạch từ 14.2019. Ảnh: PV
Lên top