2 tuần Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top