Không có ca mắc mới COVID-19

Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top