Ngày 29.8, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 32 tử vong

Khu vực chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Khu vực chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Khu vực chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top