Tổng kiểm soát phương tiện cơ giới: Thu 47 tỉ đồng, công an có được giữ?

Phương tiện vận tải hành khách nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát của lực lượng CSGT. Ảnh: Trần Vương.
Phương tiện vận tải hành khách nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát của lực lượng CSGT. Ảnh: Trần Vương.
Phương tiện vận tải hành khách nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát của lực lượng CSGT. Ảnh: Trần Vương.
Lên top